कार्यक्रम विवरण

१. बैदिक सनातन धर्मका  धर्माचार्य ज्यूहरु एवं सन्त महात्मा, जगदगुरु शंकराचार्य ज्युहरु बाट असिर्बचन प्रबचन  

२. चारै बैश्नव    सम्प्रदायहरूका जगद्गुरुहरुद्वारा प्रबचन तथा अशिर्वाचान 

३. श्रीमद गोपाल महायज्ञमा  श्रीमद भागवत को १८ अबृति पा� परायण 

४. अस्ट दसाक्छ्यर    गोपाल महामन्त्रको पुरास्चरण 

५. पंच महायज्ञ जसमा शिव पुरान  गणेश पुरन देवी पुरन सुर्य पुरन  पा� लगायत पंचायन  देवता हरुको आराधना 

६. श्रीमद भागवत को संगीतमय दैनिक कथा प्रवचन 

७. १८ करोड अस्तदासा कोटी दीप प्रज्ज्वलन 

८. ४ बेध रुद्री चांदी बिस्नु सहस्त्र नाम गोपाल सहस्त्रनाम र तत् तत्  देवताहरुको मंत्रानुस्थान 

९. चारै  सम्प्रदायका जगदगुरु , सन्त महात्मा हरुका सारगर्भित  प्रवचन  र उपदेश